Takip Et:

  • Sepette hiç ürün yok.
Top
Image Alt

Bizim Kamp 2021

Robert Kolej Mezunlar Derneği
BİZİM KAMP 2021 Yaz Okulu Programı

Programın Hedefi
Bizim Kamp 4- 8 yaş arası katılımcılara yönelik bir yaz programıdır.
Programın amacı, katılımcılara okul tecrübesinden farklı olarak bir yandan hayat tecrübesi kazandırırken bir yandan da fiziksel gelişimlerini, dil, bilişsel ve sosyal-duygusal gelişimlerini destekleyip katılımcıların eğlenmelerini sağlamaktır.
Katılımcılar grup arkadaşları ve liderleri ile beraber günlük akış içerisinde eğlenceli ve sürükleyici aktivitelerle kamp ortamından faydalanıp farklı deneyimler kazanırken aynı zamanda yabancı dili (İngilizce) kullanma ve geliştirme şansını yakalarlar.

 

Yaş Grubu
Kampımız Ocak 2012 ile Aralık 2017 arasında doğan ve en az bir yıl tam zamanlı okul tecrübesi olan katılımcılara yöneliktir.

Dönemler
1. DÖNEM: 28 Haziran Pazartesi-30 Temmuz Cuma (4 Hafta)
2. DÖNEM: 02 Ağustos Pazrtesi-27 Ağustos Cuma (4 Hafta)

Ücretler
1. ve 2. DÖNEM (4 hafta) Üye : 7750 TL Mezun : 8100 TL Misafir : 8450 TL

*Üye indiriminde 2021 yılı aidatı dahil tüm aidatların ödenmiş olması gerekmektedir.
Kaydınız KAYIT FORMU’nu doldurduktan sonra kamp ücretini ödemenizi takiben kesinleşecektir.

Pandemi devam ederken çocuklara İstanbul’da bir nefes olacağız.

4-8 yaş aralığındaki çocuklarımıza içlerinde biriken enerjiyi dışarı vurabilecekleri ve üretebilecekleri bir yaz sunuyoruz.

Açık hava sınıflarındayız.

Uluslararası ve Türk eğitimcilerin liderliğinde 12-14 kişilik gruplardayız.
Kampımız çift dilli: İngilizce ve Türkçe

Hareket edeceğiz: Yüzme, top oyunları, yoga, yarışmalar
Yaratacağız: Drama, sanat

Beceriler edineceğiz: Ritim, dans, stem

Etkinlikler

Story: Her güne bir İngilizce kitap
Art: El becerilerileri, sorun çözme, yaratıcılık, üretkenlik
Stem: Fen Bilgisi, kodlama, teknoloji, deney
Drama: Canlandırma, iletişim, duyu ve duygu ifadesi, empati, yaratıcı yazım
Dans: Doğaçlama hareket, odaklanma, ekip çalışması, senkronizasyon, kas hafızası
Yoga: Beden farkındalığı, esneklik, denge,uyum, nefes
Ritim: Vurmalı çalgılar, dinleme, zamanlama, takım çalışması
Havuz Aktiviteleri: Suda hareket, suda güvenlik, yüzme

 

Story: Okuduklarımızı anlamlandırırken beynimiz imgeliyor, canlandırıyor. Dinleyen her bireyin aynı kitabı dinlerken oluşturduğu farklı sahneleri var ve bu süreç beyini aktif kılıyor. Kamp süresince her güne ayrı bir İngilizce kitap ile başlayacağız.

Drama: Yaratıcı drama canlandırma yoluyla öğrenme sanatıdır. Süreçte amaç öğretmekten öte bir konu hakkında düşünmek, düşünceyi duygu ile harmanlamak, farkındalık kazanmak ve içsel bir değerlendirme oluşturmaktır. Kamp süresince drama çalışmaları ile önce tanışacak, kaynaşacak sonrasında grup uyumu yakalayacağız. Kendi duygularımızın ve duyguların ifade edilmesini çalışacağız. Kamp bitimine doğru yaratıcı yazma teknikleri kullanarak bir öykü oluşturup, canlandıracağız.

Dans: Dans çocukların anatomik (kemik yapısı) ve kinesyolojik (kas yapısı) gelişimlerini gözlemlemek, uyarmak adına eğlenceli ve zengin bir yöntemdir. Doğaçlama hareket çalışmaları yaratıcılığı ve hayal gücü gelişimini de olumlu yönde destekler. Senkron koreografi çalışmaları ile grup ile uyumlanma, kas hafızası geliştirmeyi hedefleriz. Kamptaki dans çalışmaları bedensel, zihinsel, sosyal ve duygusal alt yapıyı desteklemeyi hedefleriz.

Yoga: Çocuk yogası, temel yoga duruşlarının hikaye ve oyunlar aracılığı ile çocuklara aktarılmasıdır. Her derste temel ısınma hareketlerinin ardından, farklı bir tema ve hikaye işlenir, sonrasında öğrenilen yoga duruşlarını pekiştirmek üzere oyunlar oynanır. Derslerde ayrıca nefes çalışmaları, meditatif çalışmalar ve koordinasyon oyunlarına yer verilir.

Kamp süresince çocukların denge, koordinasyon ve kaba motor becerilerinin gelişmesinin yanı sıra, dikkat ve konsantrasyon kapasitelerini arttırmak hedeflenmektedir. Bunların yanı sıra, sözel olarak anlatılan bir konuyu fiziksel aktiviteyle eşleyerek öğrenme sürecine katkı sağlamayı hedefleriz. Mindfulness ve meditatif çalışmalar çocuklarımızın hislerini tanımalarına ve bu hisleri fizyolojik olarak fark etmelerine, dolayısıyla kendilerini regüle etme becerilerinin gelişmesine yardımcı oluruz.

Stem: Teknoloji ile harmanlanmış yaratım becerisi yaşamdaki önemli beceri setleri arasında. STEM aktiviteleri çocuklarda bilimsel düşünce yapısı ve bilimsel okur yazarlık becerisi kazandırmayı hedefler. Kamp süresince çocuklarımızla gözlem, sınıflama, sayı ve sembolleri kullanma, ölçme, uzay-zaman ilişkilerini kullanma ve bilinen bilgilerden yola çıkarak görünmeyen durumlar ile gelecekteki olası durumlar için kestirimde bulunma becerilerini geliştirmeye çalışırız.

Sanat: Sanat eğitimi, zihinsel olgunlaşma, anlam verme, algılama, estetik duyarlılığı ve aykırı/yaratıcı düşünmeyi geliştiren bir eğitim şeklidir. Sanat eğitimi temelde, çocuğu görmeye, aramaya, sormaya, denemeye, sonuçlandırmaya yöneltir. Fikirler üretme ve fikirlerini somut materyallerle ürüne dökme fırsatı sunarak üreticiliği desteklemektedir. Kamptaki sanat aktivitelerinde amacımız öğrencilerimizi farklı malzemeler ile bir araya getirmek yaratıcılık, düşünme, çözüm yaratma becerilerine katkıda bulunmaktır.

Ritim: Ritim çalışmaları müzik eğitimine temel oluşturmaktadır. Duyulan ritimi aktarabilme, zamanlama, tempoyu yakalayabilme, dinleme, vurmalı enstrümanları çalabilme hedefleriz.

Havuz Aktiviteleri: Su üstünde kalabilme, ayak vuruşu alıştırmaları, nefes tekniği alıştırmaları, atlama alıştırmaları ile yüzme alt yapısı desteklenir.

Robert Kolej Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu

 

Post a Comment

User registration

You don't have permission to register

Reset password